Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
79

III RC 138/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2017-03-06

Data publikacji: 2017-08-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 138/16 UZASADNIENIE B. J. będąca opiekunem prawnym dla ubezwłasnowolnionej całkowicie H. B. wniosła o zasądzenie alimentów na jej rzecz w kwocie po 250 zł miesięcznie poczynając od 1 lipca 2013 roku od pozwanego S. B. (1) . W uzasadnieniu podała, że H. B. jest matką jej i pozwanego S. B. (1) . Została ona z powodu licznych chorób psychicznych w tym schizofrenię - ubezwłasnowolniona . Jest osobą ciężko chorą , ma cukrzycę , nadciśnienie tętnicze, niedoczynność tarczycy , hiperlip
Czytaj więcej»

III RC 187/16

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2017-04-03

Data publikacji: 2017-08-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 187/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Mrągowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie : Przewodnicząca : SSR Sylwia Jaroszewska Protokolant: st. sekr. sądowy Edyta Wetzel po rozpoznaniu w dniu 28 marca 2017 roku w Mrągowie na rozprawie sprawy z powództwa M. A. przeciwko A. A. o alimenty I. zasądza od pozwanej A. A. na rzecz M. A. alimenty w kwocie po 350 / trzysta pięćdziesiąt/ złotych miesięcznie, płatne do rąk powódki,
Czytaj więcej»

III RC 4/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2017-04-13

Data publikacji: 2017-08-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 4/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 kwietnia 2017 Sąd Rejonowy w Mrągowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Sylwia Jaroszewska Protokolant: st . sekr . sąd . Edyta Wetzel po rozpoznaniu w dniu 03 kwietnia 2017 w Mrągowie sprawy z powództwa A. K. przeciwko M. T. o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego powództwo oddala
Czytaj więcej»

III RC 56/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2017-06-06

Data publikacji: 2017-08-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

. Sygn. akt III RC 56/17 UZASADNIENIE E. Z. działając w imieniu swojej małoletniej córki O. C. wniosła o podwyższenie alimentów przysługujących jej od pozwanego P. K. ustalonych ugodą zawartą przez strony w dniu 26 stycznia 2016 roku przed Sądem Rejonowym w Mrągowie w sprawie III RC 210/15 z kwoty po 650 zł miesięcznie do kwoty po 900 zł miesięcznie . W uzasadnieniu wskazała, że od orzeczenia w przedmiocie alimentów znacznie wzrosły potrzeby małoletniej . Dziewczynka rozwija swoje zainteresowani
Czytaj więcej»

III RC 187/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2017-04-19

Data publikacji: 2017-08-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 187/16 UZASADNIENIE M. A. (1) reprezentowana przez ojca M. A. (2) po ostatecznym sprecyzowaniu żądania domagała się zasądzenia od pozwanej A. A. (1) alimentów w kwocie 400 zł miesięcznie z ustawowymi odsetkami na wypadek uchybienia w terminie płatności. W uzasadnieniu M. A. (2) wskazał, że od 24 lipca 2016 roku M. A. (1) zamieszkuje z nim razem, a pozwana w żaden sposób nie uczestniczy w kosztach utrzymania córki, które w całości są pokrywane przez ojca. Pozwana A. A. (1) w odpo
Czytaj więcej»

III RC 138/16

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2017-03-02

Data publikacji: 2017-08-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 138/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 marca 2017 roku Sąd Rejonowy w Mrągowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie : Przewodnicząca : SSR Sylwia Jaroszewska Protokolant: st. sekr. sąd. Iwona Michałowska po rozpoznaniu w dniu 2 marca 2017 roku w Mrągowie na rozprawie sprawy z powództwa powódki B. J. , będącej opiekunem prawnym ubezwłasnowolnionej całkowicie H. B. przeciwko S. B. o alimenty I. zasądza od pozwanego S. B. na rzecz H. B. alimenty w kwocie po
Czytaj więcej»

III RC 56/17

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2017-06-06

Data publikacji: 2017-08-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC RC 56/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 czerwca 2017 roku Sąd Rejonowy w Mrągowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Sylwia Jaroszewska Protokolant: st. sekr . sąd . Iwona Michałowska po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2017 roku w Mrągowie na rozprawie sprawy z powództwa małoletniej O. C. reprezentowanej przez matkę E. Z. przeciwko P. K. o podwyższenie alimentów I. podwyższa alimenty ustalone ugodą zawartą przez strony w d
Czytaj więcej»

III RC 4/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2017-04-13

Data publikacji: 2017-08-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 4/17 UZASADNIENIE A. K. wniósł o uchylenie obowiązku alimentacyjnego względem pozwanego M. T. (1) z dniem 01 października 2016 roku . Na wypadek gdyby Sąd doszedł do przekonania, że na powodzie nadal ciąży obowiązek alimentacyjny wniósł o obniżenie alimentów do kwoty po 300 zł miesięcznie . W uzasadnieniu powództwa podał , że pozwany ma 22 lata , ukończył technikum logistyczne , zdobył zawód technika logistyki i tym samym może rozpocząć samodzielne , dorosłe życie . Wskazał nadt
Czytaj więcej»

II W 54/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2017-04-28

Data publikacji: 2017-08-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IIW 54/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Mrągowie, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Wojciech Szałachowski Protokolant: p.o. sekr. sąd. Magdalena Plaga przy udziale oskarżyciela publicznego: nie stawił się. po rozpoznaniu w dniu 05/04/2017 r. 27/04/2017r. sprawy T. R. syna B. i K. z domu C. , ur. (...) w M. , obwinionego o to, że: W okresie czasu od 2 listopada 2016 roku do 22 listopada 2016 roku w miejscowości G. – D. p
Czytaj więcej»

III RC 160/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2017-07-03

Data publikacji: 2017-08-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 160/16 UZASADNIENIE J. N. wniósł o wygaśnięcie alimentów zasądzonych wyrokiem Sądu Rejonowego w Mrągowie w z dnia 16 października 2014 roku w sprawie IIIRC 255/13 oraz zasądzenie kosztów procesu. W uzasadnieniu wskazał, że sytuacja materialna pozwanej jest bardzo dobra . Został dokonany podział majątku między małżonkami . Pozwana otrzymuje wysokie dopłaty unijne. Jest właścicielką nieruchomości , ma firmę . W ocenie powoda dalsze płacenie alimentów przez powoda na rzecz pozwanej
Czytaj więcej»