Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
196

I C 102/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2015-08-28

Data publikacji: 2018-07-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 102/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 sierpnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Mrągowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Połomski Protokolant: Marta Harasim po rozpoznaniu w dniu 17 sierpnia 2015 roku w Mrągowie na rozprawie sprawy z powództwa M. T. przeciwko A. Z. o zapłatę I zasądza od pozwanego A. Z. na rzecz powódki M. T. kwotę 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) z odsetkami ustawowymi od dnia 28 sierpnia 2015 roku do dnia zapłat
Czytaj więcej»

I C 137/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2015-09-09

Data publikacji: 2018-07-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 137/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 września 2015 roku Sąd Rejonowy w Mrągowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Połomski Protokolant: st. sekr. sądowy Milena Urbanowicz po rozpoznaniu w dniu 26 sierpnia 2015 roku w Mrągowie na rozprawie sprawy z powództwa A. D. przeciwko (...) z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) z siedzibą w W. na rzecz powoda A. D. kwotę 30.000 zł (trzydzieści tysięcy złotych) z odsetk
Czytaj więcej»

I C 140/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2015-05-07

Data publikacji: 2018-07-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygnatura akt: I C 140/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 maja 2015 roku Sąd Rejonowy w Mrągowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jerzy Muraszko Protokolant: st. sekr. sądowy Teresa Krzynówek po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2015 roku w Mrągowie na rozprawie sprawy z powództwa B. T. przeciwko (...) S.A w Ł. o zapłatę I zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 15.000 zł (piętnaście tysięcy złotych) wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 23
Czytaj więcej»

I C 140/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2018-09-11

Data publikacji: 2018-09-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 140/18 UZASADNIENIE Powód – (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w W. wystąpił przeciwko W. Z. ( K. ) z powództwem o zapłatę kwoty 8.653,72 złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od kwoty 8.280,72 złotych od dnia następnego po dniu wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Nadto wniósł o zasądzenie od pozwanej kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych. Uzasadniając zgłoszone powództwo wska
Czytaj więcej»

I C 274/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2015-10-05

Data publikacji: 2018-07-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 274/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Mrągowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Popowicz Protokolant: st. sekr. sądowy Agnieszka Cielma po rozpoznaniu w dniu 5 października 2015 r. w Mrągowie na rozprawie sprawy z powództwa M. D. przeciwko Powiatowi (...) o zapłatę I zasądza od pozwanego Powiatu (...) na rzecz powódki M. D. kwotę 425 zł (jeden czterysta dwadzieścia pięć złotych) z odsetka
Czytaj więcej»

I C 275/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2015-08-05

Data publikacji: 2018-07-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 275/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 sierpnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Mrągowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Połomski Protokolant: staż. Marta Harasim po rozpoznaniu w dniu 5 sierpnia 2015 roku w Mrągowie na rozprawie sprawy z powództwa R. Ł. (1) przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda R. Ł. (1) kwotę 3.000 zł (trzy tysiące złotych) z odsetkami us
Czytaj więcej»

I C 360/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2018-09-05

Data publikacji: 2018-10-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 360/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 września 2018 roku Sąd Rejonowy w Mrągowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Połomski Protokolant: p.o. sekretarz sądowy Milena Ziętak po rozpoznaniu w dniu 5 września 2018 roku w Mrągowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. przeciwko M. P. o zapłatę I zasądza od pozwanego M. P. na rzecz powoda (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. kwotę 1.108,80 zł (jeden tysiąc
Czytaj więcej»

I C 334/13

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2015-03-24

Data publikacji: 2018-07-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 334/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 marca 2015 r. Sąd Rejonowy w Mrągowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Popowicz Protokolant: st. sekr. sądowy Agnieszka Cielma po rozpoznaniu w dniu 10 marca 2015 r. w Mrągowie na rozprawie sprawy z powództwa C. R. przeciwko (...) S.A w Ł. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A w Ł. na rzecz powódki C. R. kwotę 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) z odsetkami ustawowymi od dnia 2 k
Czytaj więcej»

I C 360/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2018-09-13

Data publikacji: 2018-10-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 360/18 UZASADNIENIE Powód (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. wniósł o zasądzenie od pozwanego M. P. na jego rzecz kwoty 1.108,80 złotych z odsetkami i kosztami procesu, w tym kosztami zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu podniósł, że zawarł z pozwanym w dniu 9 września 2016 roku umowę pożyczki pieniężnej, co skutkowało powstaniem zobowiązania pozwanego do zwrotu należności na zasadach określonych w umowie. Pozwany nie wypełnił warunków umowy, a pomimo wezwa
Czytaj więcej»

I C 374/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2018-08-29

Data publikacji: 2018-10-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 374/18 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 sierpnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Mrągowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Połomski Protokolant: p.o. sekretarz sądowy Milena Ziętak po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2018 roku w Mrągowie na rozprawie sprawy z powództwa Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we W. przeciwko J. W. o zapłatę powództwo oddala. UZASADNIENIE Pow
Czytaj więcej»