Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
419

V C 525/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2015-03-25

Data publikacji: 2015-06-09

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Przedawnienie roszczeń z tytułu sprzedaży energii elektrycznej
Sygn. akt: V C 525/14 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 marca 2015 r. Sąd Rejonowy w Mrągowie V Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w B. w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Ewa Sotko-Polak Protokolant: Sekr. sądowy Emilia Kościan po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2015 roku w Biskupcu na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w G. przeciwko J. P. o zapłatę 1 Oddala powództwo; 2 zasądza od powoda (...) S.A. z siedzibą w G. na rzecz powoda J. P. kwotę 2.604
Czytaj więcej»

VII RC 83/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2015-01-21

Data publikacji: 2015-01-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

VII RC 317/13 UZASADNIENIE A. C. przedstawicielka ustawowa małoletnich K. i M. C. pozwem z dnia 28 maja 2014 r. wniosła o podwyższenie alimentów od pozwanego R. C. na rzecz małoletniego K. z kwoty po 350 zł do kwoty po 450 zł miesięcznie i na rzecz małoletniej M. z kwot po 300 zł do kwot po 400 złotych miesięcznie. Uzasadniając roszczenie stwierdziła, że syn K. od 12 maja leczony jest w prywatnym gabinecie okulistycznym jedna wizyta kosztuje 80 zł. Okazało się, ze syn ma wadę wzroku i ma wypisan
Czytaj więcej»

VII RC 170/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2014-12-03

Data publikacji: 2015-01-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VII. RC 170/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 grudnia 2014roku Sąd Rejonowy w Mrągowie VII Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w B. w składzie : Przewodniczący SSR Sławomir Polak Protokolant st.sekr.sądowy Lidia Juniewicz po rozpoznaniu w dniu 3 grudnia 2014roku w Biskupcu na rozprawie, sprawy z powództwa małoletniego W. G. reprezentowanego przez matkę E. D. przeciwko T. G. o podwyższenie alimentów: I podwyższa alimenty ustalone w ugodzie zawartej prz
Czytaj więcej»

VII RC 170/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2014-12-19

Data publikacji: 2015-01-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. VII RC 170/14 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 28 sierpnia 2014 r. E. D. działająca jako przedstawiciel ustawowy małoletniego W. G. wniosła o podwyższenie alimentów należnych od T. G. z kwoty po 300 zł miesięcznie do kwoty po 650 zł miesięcznie. Uzasadniając pozew podniosła ona, iż na podstawie ugody zawartej przed Sądem pozwany płacić orzeczone od niego alimenty, płacąc przy tym dodatkowo kwotę 200 zł. Dopiero w miesiącu lipcu zaprzestał on płacenia, a na pisemne wezwanie wpłacił kwotę 300 zł.
Czytaj więcej»

V C 690/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2015-05-26

Data publikacji: 2015-12-01

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W ocenie Sądu powództwo wzajemne pozwanego o zwrot nakładów jest przedwczesne, gdyż powód wzajemny do chwili wyrokowania w niniejszej sprawie nie wydał pozwanemu wzajemnemu nieruchomości gruntowej nr 41/2 położonej w miejscowości K...Sąd w pełni podziela w tym miejscu stanowisko Sądu Najwyższego w tej kwestii, iż najemca, który dokonał (...)
Sygn. akt: V C 690/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 maja 2015 r. Sąd Rejonowy w Mrągowie V Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w B. w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Andrzej Łotowski Protokolant: st. sekr. sądowy Aneta Rozberg po rozpoznaniu w dniu 14 maja 2015 r. na rozprawie sprawy z powództwa D. P. S. P. przeciwko A. O. Wydanie nieruchomości 1 Nakazuje pozwanemu A. O. , aby wydał powodom D. P. i S. P. własność nieruchomości położonej w K. , składającej się z
Czytaj więcej»

V C 723/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2015-02-11

Data publikacji: 2015-12-01

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: V C 723/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 lutego 2015 r. Sąd Rejonowy w Mrągowie V Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w B. w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Ewa Sotko - Polak Protokolant: Iwona Bałdyga po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 2015 r. w Biskupcu na rozprawie sprawy z powództwa R. A. przeciwko Funduszowi (...) Sp. z o. o. z siedzibą w W. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności Oddala powództwo UZASADNIENIE Pozwem z dnia 28 października 20
Czytaj więcej»

V C 107/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2014-12-30

Data publikacji: 2015-03-04

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: V C 107/14 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 grudnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Mrągowie V Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w B. w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Andrzej Łotowski Protokolant: st. sekr. sądowy Emilia Kościan po rozpoznaniu w dniu 30 grudnia 2014 r. na rozprawie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. SKA z siedzibą w W. przeciwko E. K. o zapłatę i inne Oddala powództwo. UZASADNIENIE Pozwem z dnia 17 lutego 2014 roku ( data wniesienia do S
Czytaj więcej»

V C 76/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2015-05-28

Data publikacji: 2015-12-01

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W ocenie Sądu I Instancji powód twierdził nietrafnie, że prawo do rzetelnego procesu sądowego, będące elementem prawa do sądu, przewidzianego art. 6 ust. 1 konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz.U. z 1993r Nr 61, poz. 284) i art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej (...)
Sygn. akt: V C 76/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 maja 2015 r. Sąd Rejonowy w Mrągowie V Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w B. w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Andrzej Łotowski Protokolant: st. sekr. sądowy Bogusława Milewska po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2015 r. na rozprawie sprawy z powództwa W. P. przeciwko Skarbowi Państwa - Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie o zapłatę 1. oddala powództwo; 2. odstępuje od obciążania powoda kosztami procesu. Sygn. akt. V
Czytaj więcej»

III RC 235/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2014-12-11

Data publikacji: 2015-01-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 235/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 grudnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Mrągowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Sylwia Jaroszewska Protokolant: stażysta Bartłomiej Wiśniewski po rozpoznaniu w dniu 08 grudnia 2014 r. w Mrągowie sprawy z powództwa K. W. przeciwko M. M. (1) o obniżenie alimentów powództwo oddala Sygn. akt III RC 235/14 UZASADNIENIE Powód K. W. wniósł o obniżenie alimentów zasądzonych wyrokiem Sądu Okrę
Czytaj więcej»

III RC 236/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2019-02-19

Data publikacji: 2019-03-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 236/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 lutego 2019 roku Sąd Rejonowy w Mrągowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Sylwia Jaroszewska Protokolant: sekretarz Bartłomiej Wiśniewski po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2019 roku w Mrągowie na rozprawie sprawy z powództwa małoletniej H. S. reprezentowanej przez matkę A. S. przeciwko B. S. o podwyższenie alimentów I. podwyższa alimenty ustalone wyrokiem Sądu Okręgowego w Olszty
Czytaj więcej»