Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
387

I C 360/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2018-09-05

Data publikacji: 2018-10-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 360/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 września 2018 roku Sąd Rejonowy w Mrągowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Połomski Protokolant: p.o. sekretarz sądowy Milena Ziętak po rozpoznaniu w dniu 5 września 2018 roku w Mrągowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. przeciwko M. P. o zapłatę I zasądza od pozwanego M. P. na rzecz powoda (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. kwotę 1.108,80 zł (jeden tysiąc
Czytaj więcej»

I C 360/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2018-09-13

Data publikacji: 2018-10-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 360/18 UZASADNIENIE Powód (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. wniósł o zasądzenie od pozwanego M. P. na jego rzecz kwoty 1.108,80 złotych z odsetkami i kosztami procesu, w tym kosztami zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu podniósł, że zawarł z pozwanym w dniu 9 września 2016 roku umowę pożyczki pieniężnej, co skutkowało powstaniem zobowiązania pozwanego do zwrotu należności na zasadach określonych w umowie. Pozwany nie wypełnił warunków umowy, a pomimo wezwa
Czytaj więcej»

I C 374/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2018-08-29

Data publikacji: 2018-10-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 374/18 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 sierpnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Mrągowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Połomski Protokolant: p.o. sekretarz sądowy Milena Ziętak po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2018 roku w Mrągowie na rozprawie sprawy z powództwa Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we W. przeciwko J. W. o zapłatę powództwo oddala. UZASADNIENIE Pow
Czytaj więcej»

I C 427/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2019-02-20

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 427/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 lutego 2019 roku Sąd Rejonowy w Mrągowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Połomski Protokolant: starszy sekretarz sądowy Milena Urbanowicz po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2019 roku w Mrągowie na rozprawie sprawy z powództwa Z. K. przeciwko P4 sp. z o.o. z siedzibą w W. o zapłatę I powództwo oddala, II zasądza od powoda Z. K. na rzecz pozwanego P4 sp. z o.o. z siedzibą w W. kwotę 287 zł
Czytaj więcej»

I C 446/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2018-09-14

Data publikacji: 2018-10-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 446/18 UZASADNIENIE Powód – H. I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. wystąpił przeciwko W. B. z powództwem o zapłatę kwoty 2.304,56 złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od kwoty 2.119,71 złotych od dnia następnego po dniu wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Nadto wniósł o zasądzenie od pozwanego kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych. Uzasadniając zgłoszone powództwo wskazał, że pozwana
Czytaj więcej»

I C 447/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2018-08-29

Data publikacji: 2019-01-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 447/18 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 sierpnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Mrągowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Połomski Protokolant: p.o. sekretarz sądowy Milena Ziętak po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2018 roku w Mrągowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W. przeciwko M. B. o zapłatę powództwo oddala. UZASADNIENIE Powód
Czytaj więcej»

I C 447/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2018-09-14

Data publikacji: 2018-09-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 447/18 UZASADNIENIE Powód – H. I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. wystąpił przeciwko M. B. z powództwem o zapłatę kwoty 5.451,42 złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od kwoty 4.950,50 złotych od dnia następnego po dniu wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Nadto wniósł o zasądzenie od pozwanego kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych. Uzasadniając zgłoszone powództwo wskazał, że pozwana
Czytaj więcej»

I C 448/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2018-09-14

Data publikacji: 2018-09-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 448/18 UZASADNIENIE Powód – H. I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. wystąpił przeciwko K. S. z powództwem o zapłatę kwoty 3.507,59 złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od kwoty 2.956,87 złotych od dnia następnego po dniu wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Nadto wniósł o zasądzenie od pozwanego kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych. Uzasadniając zgłoszone powództwo wskazał, że pozwany
Czytaj więcej»

I C 449/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2018-09-14

Data publikacji: 2018-09-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 449/18 UZASADNIENIE Powód – H. I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. wystąpił przeciwko M. B. z powództwem o zapłatę kwoty 10.949,03 złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od kwoty 10.692,59 złotych od dnia następnego po dniu wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Nadto wniósł o zasądzenie od pozwanego kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych. Uzasadniając zgłoszone powództwo wskazał, że pozwa
Czytaj więcej»

I C 451/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2018-09-14

Data publikacji: 2018-09-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 451/18 UZASADNIENIE Powód – H. I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. wystąpił przeciwko D. S. z powództwem o zapłatę kwoty 26.731,95 złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od kwoty 26.504,45 złotych od dnia następnego po dniu wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Nadto wniósł o zasądzenie od pozwanego kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych. Uzasadniając zgłoszone powództwo wskazał, że pozwa
Czytaj więcej»