Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
370

V C 723/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2015-02-11

Data publikacji: 2015-12-01

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: V C 723/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 lutego 2015 r. Sąd Rejonowy w Mrągowie V Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w B. w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Ewa Sotko - Polak Protokolant: Iwona Bałdyga po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 2015 r. w Biskupcu na rozprawie sprawy z powództwa R. A. przeciwko Funduszowi (...) Sp. z o. o. z siedzibą w W. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności Oddala powództwo UZASADNIENIE Pozwem z dnia 28 października 20
Czytaj więcej»

VII RC 83/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2015-01-21

Data publikacji: 2015-01-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

VII RC 317/13 UZASADNIENIE A. C. przedstawicielka ustawowa małoletnich K. i M. C. pozwem z dnia 28 maja 2014 r. wniosła o podwyższenie alimentów od pozwanego R. C. na rzecz małoletniego K. z kwoty po 350 zł do kwoty po 450 zł miesięcznie i na rzecz małoletniej M. z kwot po 300 zł do kwot po 400 złotych miesięcznie. Uzasadniając roszczenie stwierdziła, że syn K. od 12 maja leczony jest w prywatnym gabinecie okulistycznym jedna wizyta kosztuje 80 zł. Okazało się, ze syn ma wadę wzroku i ma wypisan
Czytaj więcej»

VII RC 170/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2014-12-03

Data publikacji: 2015-01-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VII. RC 170/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 grudnia 2014roku Sąd Rejonowy w Mrągowie VII Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w B. w składzie : Przewodniczący SSR Sławomir Polak Protokolant st.sekr.sądowy Lidia Juniewicz po rozpoznaniu w dniu 3 grudnia 2014roku w Biskupcu na rozprawie, sprawy z powództwa małoletniego W. G. reprezentowanego przez matkę E. D. przeciwko T. G. o podwyższenie alimentów: I podwyższa alimenty ustalone w ugodzie zawartej prz
Czytaj więcej»

VII RC 170/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2014-12-19

Data publikacji: 2015-01-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. VII RC 170/14 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 28 sierpnia 2014 r. E. D. działająca jako przedstawiciel ustawowy małoletniego W. G. wniosła o podwyższenie alimentów należnych od T. G. z kwoty po 300 zł miesięcznie do kwoty po 650 zł miesięcznie. Uzasadniając pozew podniosła ona, iż na podstawie ugody zawartej przed Sądem pozwany płacić orzeczone od niego alimenty, płacąc przy tym dodatkowo kwotę 200 zł. Dopiero w miesiącu lipcu zaprzestał on płacenia, a na pisemne wezwanie wpłacił kwotę 300 zł.
Czytaj więcej»

I C 7/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2018-09-26

Data publikacji: 2019-06-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 7/18 UZASADNIENIE Powód – Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we W. wystąpił przeciwko T. K. z powództwem o zapłatę kwoty 3.452,44 złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Nadto wniósł o zasądzenie od pozwanego kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych. Uzasadniając zgłoszone powództwo wskazał, że pozwany w dniu 15 grudnia 2008 roku zawarł z (...)
Czytaj więcej»

I C 56/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2019-05-17

Data publikacji: 2019-06-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 56/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 maja 2019 roku Sąd Rejonowy w Mrągowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Połomski Protokolant: starszy sekretarz sądowy Milena Urbanowicz po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2019 roku w Mrągowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Banku (...) S.A. z siedzibą w W. przeciwko M. D. o zapłatę I zasądza od pozwanej M. D. na rzecz powoda (...) Banku (...) S.A. z siedzibą w W. kwotę 42.839,46 (czte
Czytaj więcej»

I C 62/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2019-05-22

Data publikacji: 2019-06-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 62/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 maja 2019 roku Sąd Rejonowy w Mrągowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Połomski Protokolant: starszy sekretarz sądowy Milena Urbanowicz po rozpoznaniu w dniu 8 maja 2019 roku w Mrągowie na rozprawie sprawy z powództwa Prokuratora Rejonowego w Mrągowie przeciwko H. K. , W. K. i A. K. o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym I uzgadnia treść księgi wieczystej
Czytaj więcej»

I C 73/20

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2020-09-30

Data publikacji: 2020-10-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 73/20 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 września 2020 roku Sąd Rejonowy w Mrągowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Krzysztof Połomski Protokolant: sekretarz sądowy Milena Ziętak po rozpoznaniu w dniu 30 września 2020 roku w Mrągowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. przeciwko G. B. o zapłatę powództwo oddala. ZARZĄDZENIE 1 odnotować, 2 odpis doręczyć: a pełnomocnikowi powoda, b pozwanemu z pou
Czytaj więcej»

I C 83/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2015-10-19

Data publikacji: 2018-07-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 83/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Mrągowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Popowicz Protokolant: st. sekr. sądowy Agnieszka Cielma po rozpoznaniu w dniu 19 października 2015 r. w Mrągowie na rozprawie sprawy z powództwa K. N. przeciwko (...) S.A. w Ł. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w Ł. na rzecz powoda K. N. kwotę 26.000 zł (dwadzieścia sześć tysięcy) z odsetkami ustawow
Czytaj więcej»

I C 97/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2018-09-07

Data publikacji: 2019-01-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 97/18 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 września 2018 roku Sąd Rejonowy w Mrągowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Połomski Protokolant: p.o. sekretarz sądowy Milena Ziętak po rozpoznaniu w dniu 7 września 2018 roku w Mrągowie na rozprawie sprawy z powództwa Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we W. przeciwko A. A. o zapłatę powództwo oddala. UZASADNIENIE Powód
Czytaj więcej»