Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
340

III RC 210/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2014-11-27

Data publikacji: 2014-12-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 210/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 listopada 2014 r. Sąd Rejonowy w Mrągowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Sylwia Jaroszewska Protokolant: stażysta Bartłomiej Wiśniewski po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2014 r. w Mrągowie sprawy z powództwa I. S. oraz małoletniego M. S. przeciwko S. S. (1) o alimenty 1 zasądza od pozwanego S. S. (1) na rzecz małoletniego M. S. alimenty w kwocie po 600 /sześćset/ złotych mie
Czytaj więcej»

III RC 235/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2014-12-11

Data publikacji: 2015-01-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 235/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 grudnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Mrągowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Sylwia Jaroszewska Protokolant: stażysta Bartłomiej Wiśniewski po rozpoznaniu w dniu 08 grudnia 2014 r. w Mrągowie sprawy z powództwa K. W. przeciwko M. M. (1) o obniżenie alimentów powództwo oddala Sygn. akt III RC 235/14 UZASADNIENIE Powód K. W. wniósł o obniżenie alimentów zasądzonych wyrokiem Sądu Okrę
Czytaj więcej»

III RC 236/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2019-02-19

Data publikacji: 2019-03-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 236/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 lutego 2019 roku Sąd Rejonowy w Mrągowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Sylwia Jaroszewska Protokolant: sekretarz Bartłomiej Wiśniewski po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2019 roku w Mrągowie na rozprawie sprawy z powództwa małoletniej H. S. reprezentowanej przez matkę A. S. przeciwko B. S. o podwyższenie alimentów I. podwyższa alimenty ustalone wyrokiem Sądu Okręgowego w Olszty
Czytaj więcej»

III RC 248/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2018-06-12

Data publikacji: 2018-06-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 248/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 czerwca 2018 roku Sąd Rejonowy w Mrągowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Sylwia Jaroszewska Protokolant: sekretarz B. W. po rozpoznaniu w dniu 11 czerwca 2018 roku w Mrągowie sprawy z powództwa R. R. przeciwko M. G. o podwyższenie alimentów I podwyższa alimenty ustalone wyrokiem Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 19 października 2007 roku w sprawie VI RC 1214/07 od pozwanego
Czytaj więcej»

V C 76/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2015-05-28

Data publikacji: 2015-12-01

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W ocenie Sądu I Instancji powód twierdził nietrafnie, że prawo do rzetelnego procesu sądowego, będące elementem prawa do sądu, przewidzianego art. 6 ust. 1 konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz.U. z 1993r Nr 61, poz. 284) i art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej (...)
Sygn. akt: V C 76/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 maja 2015 r. Sąd Rejonowy w Mrągowie V Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w B. w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Andrzej Łotowski Protokolant: st. sekr. sądowy Bogusława Milewska po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2015 r. na rozprawie sprawy z powództwa W. P. przeciwko Skarbowi Państwa - Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie o zapłatę 1. oddala powództwo; 2. odstępuje od obciążania powoda kosztami procesu. Sygn. akt. V
Czytaj więcej»

V C 107/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2014-12-30

Data publikacji: 2015-03-04

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: V C 107/14 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 grudnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Mrągowie V Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w B. w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Andrzej Łotowski Protokolant: st. sekr. sądowy Emilia Kościan po rozpoznaniu w dniu 30 grudnia 2014 r. na rozprawie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. SKA z siedzibą w W. przeciwko E. K. o zapłatę i inne Oddala powództwo. UZASADNIENIE Pozwem z dnia 17 lutego 2014 roku ( data wniesienia do S
Czytaj więcej»

V C 129/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2015-04-23

Data publikacji: 2015-08-03

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Podkreślić należy, że zgodnie z normą art. 3 k.p.c. strony i uczestnicy postępowania obowiązani są dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek oraz przedstawiać dowody. Przepis ten nie nakłada zatem na Sąd obowiązku drążenia do wykrycia prawdy obiektywnej (materialnej) bez względu na procesową (...)
Sygn. akt: V C 129/15 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 kwietnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Mrągowie V Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w B. w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Andrzej Łotowski Protokolant: Asystent Sędziego Ola Drzewiecka po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2015 r. na rozprawie sprawy z powództwa Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we W. przeciwko S. P. o zapłatę Oddala powództwo. UZASADNIENIE P
Czytaj więcej»

V C 408/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2015-02-19

Data publikacji: 2015-05-11

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Dla osiągnięcia celu procesu konieczne jest, aby powód był uprawniony do występowania przed sądem z żądaniem udzielenia mu ochrony prawnej w stosunku do pozwanego, a ten ostatni - zobowiązany do zaspokojenia dochodzonego przez powoda roszczenia. Obie strony zatem powinny do przedmiotu sporu pozostawać w określonym przez prawo materialne (...)
Sygn. akt: V C 408/14 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 lutego 2015 r. Sąd Rejonowy w Mrągowie V Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w B. w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Andrzej Łotowski Protokolant: Iwona Bałdyga po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2015 r. na rozprawie sprawy z powództwa U. Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkniętego przeciwko A. K. o zapłatę i inne Oddala powództwo. UZASADNIENIE Powód U. Niestandaryzowany Sekuryty
Czytaj więcej»

V C 496/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2014-11-20

Data publikacji: 2015-05-15

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W przedmiotowej sprawie to ruch pojazdu mechanicznego, kierowanego przez powoda był oczywistą - w sensie bezpośredniości i adekwatności związku - przyczyną zdarzenia. Była to zatem przyczyna zewnętrzna wobec poszkodowanego, niezależna od jego woli. Zaśnięcie powoda nie jest bowiem bezpośrednią przyczyną niedowładu połowicznego prawostronnego (...)
Sygn. akt: V C 496/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 listopada 2014 r. Sąd Rejonowy w Mrągowie V Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w B. w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Andrzej Łotowski Protokolant: Iwona Bałdyga po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2014 r. sprawy z powództwa P. L. przeciwko Towarzystwu (...) z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) z siedzibą w W. na rzecz powoda P. L. kwotę 1.500 zł (jeden tysiąc pięćset) z odsetkami
Czytaj więcej»

V C 690/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2015-05-26

Data publikacji: 2015-12-01

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W ocenie Sądu powództwo wzajemne pozwanego o zwrot nakładów jest przedwczesne, gdyż powód wzajemny do chwili wyrokowania w niniejszej sprawie nie wydał pozwanemu wzajemnemu nieruchomości gruntowej nr 41/2 położonej w miejscowości K...Sąd w pełni podziela w tym miejscu stanowisko Sądu Najwyższego w tej kwestii, iż najemca, który dokonał (...)
Sygn. akt: V C 690/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 maja 2015 r. Sąd Rejonowy w Mrągowie V Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w B. w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Andrzej Łotowski Protokolant: st. sekr. sądowy Aneta Rozberg po rozpoznaniu w dniu 14 maja 2015 r. na rozprawie sprawy z powództwa D. P. S. P. przeciwko A. O. Wydanie nieruchomości 1 Nakazuje pozwanemu A. O. , aby wydał powodom D. P. i S. P. własność nieruchomości położonej w K. , składającej się z
Czytaj więcej»