Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
362

I C 7/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2018-09-26

Data publikacji: 2019-06-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 7/18 UZASADNIENIE Powód – Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we W. wystąpił przeciwko T. K. z powództwem o zapłatę kwoty 3.452,44 złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Nadto wniósł o zasądzenie od pozwanego kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych. Uzasadniając zgłoszone powództwo wskazał, że pozwany w dniu 15 grudnia 2008 roku zawarł z (...)
Czytaj więcej»

I C 56/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2019-05-17

Data publikacji: 2019-06-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 56/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 maja 2019 roku Sąd Rejonowy w Mrągowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Połomski Protokolant: starszy sekretarz sądowy Milena Urbanowicz po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2019 roku w Mrągowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Banku (...) S.A. z siedzibą w W. przeciwko M. D. o zapłatę I zasądza od pozwanej M. D. na rzecz powoda (...) Banku (...) S.A. z siedzibą w W. kwotę 42.839,46 (czte
Czytaj więcej»

I C 62/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2019-05-22

Data publikacji: 2019-06-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 62/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 maja 2019 roku Sąd Rejonowy w Mrągowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Połomski Protokolant: starszy sekretarz sądowy Milena Urbanowicz po rozpoznaniu w dniu 8 maja 2019 roku w Mrągowie na rozprawie sprawy z powództwa Prokuratora Rejonowego w Mrągowie przeciwko H. K. , W. K. i A. K. o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym I uzgadnia treść księgi wieczystej
Czytaj więcej»

I C 67/13

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2018-11-14

Data publikacji: 2018-12-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 67/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 listopada 2018 roku Sąd Rejonowy w Mrągowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Połomski Protokolant: st. sekretarz sądowy Agnieszka Cielma po rozpoznaniu w dniu 31 października 2018 roku w Mrągowie na rozprawie sprawy z powództwa K. G. i A. G. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w G. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w G. solidarnie na rzecz powodów K. G. i A. G. kwotę 1.
Czytaj więcej»

I C 83/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2015-10-19

Data publikacji: 2018-07-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 83/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Mrągowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Popowicz Protokolant: st. sekr. sądowy Agnieszka Cielma po rozpoznaniu w dniu 19 października 2015 r. w Mrągowie na rozprawie sprawy z powództwa K. N. przeciwko (...) S.A. w Ł. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w Ł. na rzecz powoda K. N. kwotę 26.000 zł (dwadzieścia sześć tysięcy) z odsetkami ustawow
Czytaj więcej»

I C 97/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2018-09-07

Data publikacji: 2019-01-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 97/18 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 września 2018 roku Sąd Rejonowy w Mrągowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Połomski Protokolant: p.o. sekretarz sądowy Milena Ziętak po rozpoznaniu w dniu 7 września 2018 roku w Mrągowie na rozprawie sprawy z powództwa Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we W. przeciwko A. A. o zapłatę powództwo oddala. UZASADNIENIE Powód
Czytaj więcej»

I C 102/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2015-08-28

Data publikacji: 2018-07-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 102/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 sierpnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Mrągowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Połomski Protokolant: Marta Harasim po rozpoznaniu w dniu 17 sierpnia 2015 roku w Mrągowie na rozprawie sprawy z powództwa M. T. przeciwko A. Z. o zapłatę I zasądza od pozwanego A. Z. na rzecz powódki M. T. kwotę 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) z odsetkami ustawowymi od dnia 28 sierpnia 2015 roku do dnia zapłat
Czytaj więcej»

I C 124/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2019-05-08

Data publikacji: 2019-06-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 124/19 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 maja 2019 roku Sąd Rejonowy w Mrągowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Połomski Protokolant: starszy sekretarz sądowy Milena Urbanowicz po rozpoznaniu w dniu 8 maja 2019 roku w Mrągowie na rozprawie sprawy z powództwa E. M. C. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego z siedzibą w G. przeciwko J. Z. o zapłatę powództwo oddala. Sygn. akt
Czytaj więcej»

II K 217/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2018-09-19

Data publikacji: 2019-02-25

trafność 100%

Sygn. akt II K 217/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 września 2018 r. Sąd Rejonowy w Mrągowie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Wojciech Szałachowski Protokolant: st. sekr. sąd. Ewelina Rabuczewska przy udziale Prokuratora Prok. Rej. Adama Maurycego Popek po rozpoznaniu w dniu 19 września 2018 r. sprawy P. T. syna M. i T. z domu K. , ur. (...) w O. , oskarżonego o to, że: W dniu 17 marca 2018 roku na ul. (...) II w M. , kierował w ruchu lądowym na drodze publicz
Czytaj więcej»

II K 219/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2018-04-26

Data publikacji: 2018-06-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IIK 219/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 kwietnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Mrągowie, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Marek Raszkiewicz Protokolant: st. sekr. sądowy Ewelina Rabuczewska w obecności prokuratora Prok. Rej. Adama Maurycego Popek po rozpoznaniu w dniach 13.12.2017r., 26.03.2018r., 25.04.2018r. sprawy W. R. syna S. i J. z domu M. , ur. (...) w M. , oskarżonego o to, że: I W dniu 28 marca 2017 roku w miejscowości T. naruszył nietykalność cie
Czytaj więcej»