Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
402

III RC 187/16

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2017-04-03

Data publikacji: 2017-08-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 187/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Mrągowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie : Przewodnicząca : SSR Sylwia Jaroszewska Protokolant: st. sekr. sądowy Edyta Wetzel po rozpoznaniu w dniu 28 marca 2017 roku w Mrągowie na rozprawie sprawy z powództwa M. A. przeciwko A. A. o alimenty I. zasądza od pozwanej A. A. na rzecz M. A. alimenty w kwocie po 350 / trzysta pięćdziesiąt/ złotych miesięcznie, płatne do rąk powódki,
Czytaj więcej»

III RC 190/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2018-12-06

Data publikacji: 2019-01-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 190/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 grudnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Mrągowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Sylwia Jaroszewska Protokolant: sekretarz B. W. po rozpoznaniu w dniu 6 grudnia 2018 roku w Mrągowie sprawy z powództwa H. A. z siedzibą w S. przeciwko D. S. i M. S. (1) o ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej I orzeka rozdzielność majątkową pozwanych D. S. i M. S. (2) z domu S. wynikającej z za
Czytaj więcej»

III RC 194/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2017-07-25

Data publikacji: 2017-08-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 194/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Mrągowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący SSR Sylwia Jaroszewska Protokolant st. sekr . sąd . Edyta Wetzel po rozpoznaniu w dniu 13 lipca 2017 r. w Mrągowie sprawy z powództwa M. C. działającej w imieniu małoletniego A. C. przeciwko M. J. o ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane I Ustala , że pozwany M. J. , nazwisko rodowe J. , urodzony (...) (.
Czytaj więcej»

V C 107/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2014-12-30

Data publikacji: 2015-03-04

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: V C 107/14 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 grudnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Mrągowie V Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w B. w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Andrzej Łotowski Protokolant: st. sekr. sądowy Emilia Kościan po rozpoznaniu w dniu 30 grudnia 2014 r. na rozprawie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. SKA z siedzibą w W. przeciwko E. K. o zapłatę i inne Oddala powództwo. UZASADNIENIE Pozwem z dnia 17 lutego 2014 roku ( data wniesienia do S
Czytaj więcej»

V C 129/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2015-04-23

Data publikacji: 2015-08-03

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Podkreślić należy, że zgodnie z normą art. 3 k.p.c. strony i uczestnicy postępowania obowiązani są dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek oraz przedstawiać dowody. Przepis ten nie nakłada zatem na Sąd obowiązku drążenia do wykrycia prawdy obiektywnej (materialnej) bez względu na procesową (...)
Sygn. akt: V C 129/15 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 kwietnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Mrągowie V Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w B. w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Andrzej Łotowski Protokolant: Asystent Sędziego Ola Drzewiecka po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2015 r. na rozprawie sprawy z powództwa Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we W. przeciwko S. P. o zapłatę Oddala powództwo. UZASADNIENIE P
Czytaj więcej»

V C 76/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2015-05-28

Data publikacji: 2015-12-01

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W ocenie Sądu I Instancji powód twierdził nietrafnie, że prawo do rzetelnego procesu sądowego, będące elementem prawa do sądu, przewidzianego art. 6 ust. 1 konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz.U. z 1993r Nr 61, poz. 284) i art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej (...)
Sygn. akt: V C 76/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 maja 2015 r. Sąd Rejonowy w Mrągowie V Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w B. w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Andrzej Łotowski Protokolant: st. sekr. sądowy Bogusława Milewska po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2015 r. na rozprawie sprawy z powództwa W. P. przeciwko Skarbowi Państwa - Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie o zapłatę 1. oddala powództwo; 2. odstępuje od obciążania powoda kosztami procesu. Sygn. akt. V
Czytaj więcej»

V C 408/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2015-02-19

Data publikacji: 2015-05-11

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Dla osiągnięcia celu procesu konieczne jest, aby powód był uprawniony do występowania przed sądem z żądaniem udzielenia mu ochrony prawnej w stosunku do pozwanego, a ten ostatni - zobowiązany do zaspokojenia dochodzonego przez powoda roszczenia. Obie strony zatem powinny do przedmiotu sporu pozostawać w określonym przez prawo materialne (...)
Sygn. akt: V C 408/14 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 lutego 2015 r. Sąd Rejonowy w Mrągowie V Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w B. w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Andrzej Łotowski Protokolant: Iwona Bałdyga po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2015 r. na rozprawie sprawy z powództwa U. Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkniętego przeciwko A. K. o zapłatę i inne Oddala powództwo. UZASADNIENIE Powód U. Niestandaryzowany Sekuryty
Czytaj więcej»

VII RC 170/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2014-12-03

Data publikacji: 2015-01-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VII. RC 170/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 grudnia 2014roku Sąd Rejonowy w Mrągowie VII Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w B. w składzie : Przewodniczący SSR Sławomir Polak Protokolant st.sekr.sądowy Lidia Juniewicz po rozpoznaniu w dniu 3 grudnia 2014roku w Biskupcu na rozprawie, sprawy z powództwa małoletniego W. G. reprezentowanego przez matkę E. D. przeciwko T. G. o podwyższenie alimentów: I podwyższa alimenty ustalone w ugodzie zawartej prz
Czytaj więcej»

VII RC 170/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2014-12-19

Data publikacji: 2015-01-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. VII RC 170/14 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 28 sierpnia 2014 r. E. D. działająca jako przedstawiciel ustawowy małoletniego W. G. wniosła o podwyższenie alimentów należnych od T. G. z kwoty po 300 zł miesięcznie do kwoty po 650 zł miesięcznie. Uzasadniając pozew podniosła ona, iż na podstawie ugody zawartej przed Sądem pozwany płacić orzeczone od niego alimenty, płacąc przy tym dodatkowo kwotę 200 zł. Dopiero w miesiącu lipcu zaprzestał on płacenia, a na pisemne wezwanie wpłacił kwotę 300 zł.
Czytaj więcej»

I C 374/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2018-08-29

Data publikacji: 2018-10-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 374/18 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 sierpnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Mrągowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Połomski Protokolant: p.o. sekretarz sądowy Milena Ziętak po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2018 roku w Mrągowie na rozprawie sprawy z powództwa Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we W. przeciwko J. W. o zapłatę powództwo oddala. UZASADNIENIE Pow
Czytaj więcej»