Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
388

I C 7/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2018-09-26

Data publikacji: 2019-06-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 7/18 UZASADNIENIE Powód – Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we W. wystąpił przeciwko T. K. z powództwem o zapłatę kwoty 3.452,44 złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Nadto wniósł o zasądzenie od pozwanego kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych. Uzasadniając zgłoszone powództwo wskazał, że pozwany w dniu 15 grudnia 2008 roku zawarł z (...)
Czytaj więcej»

I C 274/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2015-10-05

Data publikacji: 2018-07-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 274/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Mrągowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Popowicz Protokolant: st. sekr. sądowy Agnieszka Cielma po rozpoznaniu w dniu 5 października 2015 r. w Mrągowie na rozprawie sprawy z powództwa M. D. przeciwko Powiatowi (...) o zapłatę I zasądza od pozwanego Powiatu (...) na rzecz powódki M. D. kwotę 425 zł (jeden czterysta dwadzieścia pięć złotych) z odsetka
Czytaj więcej»

I C 275/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2015-08-05

Data publikacji: 2018-07-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 275/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 sierpnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Mrągowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Połomski Protokolant: staż. Marta Harasim po rozpoznaniu w dniu 5 sierpnia 2015 roku w Mrągowie na rozprawie sprawy z powództwa R. Ł. (1) przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda R. Ł. (1) kwotę 3.000 zł (trzy tysiące złotych) z odsetkami us
Czytaj więcej»

I C 276/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2019-06-26

Data publikacji: 2019-08-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 276/19 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 czerwca 2019 roku Sąd Rejonowy w Mrągowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Krzysztof Połomski Protokolant: stażysta Milena Ziętak po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2019 roku w Mrągowie na rozprawie sprawy z powództwa E. D. 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego z siedzibą w G. przeciwko G. P. o zapłatę powództwo oddala. Sygn. akt I C 276/19
Czytaj więcej»

I C 285/16

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2017-03-15

Data publikacji: 2020-06-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 285/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 marca 2017 roku Sąd Rejonowy w Mrągowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Połomski Protokolant: st. sekr. sądowy Milena Urbanowicz po rozpoznaniu w dniu 1 marca 2017 roku w Mrągowie na rozprawie sprawy z powództwa P. P. przeciwko (...) Zakładowi (...) na (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Zakładu (...) na (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda P. P. :
Czytaj więcej»

I C 285/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2017-03-15

Data publikacji: 2020-06-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 285/16 UZASADNIENIE Powód P. P. wystąpił przeciwko (...) Zakładowi (...) na (...) S.A. z siedzibą w W. z powództwem o zapłatę na jego rzecz kwoty 5.500 złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 28 września 2015 roku do dnia zapłaty, a nadto o zasądzenie od pozwanego na jego rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych. W uzasadnieniu podniósł, iż w dniu 12 maja 2015 roku uległ wypadkowi, w wyniku którego doznał kontuzji w postaci
Czytaj więcej»

I C 292/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2019-06-14

Data publikacji: 2019-08-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 292/19 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 czerwca 2019 roku Sąd Rejonowy w Mrągowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Połomski Protokolant: stażysta Milena Ziętak po rozpoznaniu w dniu 14 czerwca 2019 roku w Mrągowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego z siedzibą w G. przeciwko C. S. o zapłatę powództwo oddala. Sygn. akt I C 292/19 UZ
Czytaj więcej»

I C 360/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2018-09-05

Data publikacji: 2018-10-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 360/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 września 2018 roku Sąd Rejonowy w Mrągowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Połomski Protokolant: p.o. sekretarz sądowy Milena Ziętak po rozpoznaniu w dniu 5 września 2018 roku w Mrągowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. przeciwko M. P. o zapłatę I zasądza od pozwanego M. P. na rzecz powoda (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. kwotę 1.108,80 zł (jeden tysiąc
Czytaj więcej»

I C 374/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2018-08-29

Data publikacji: 2018-10-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 374/18 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 sierpnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Mrągowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Połomski Protokolant: p.o. sekretarz sądowy Milena Ziętak po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2018 roku w Mrągowie na rozprawie sprawy z powództwa Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we W. przeciwko J. W. o zapłatę powództwo oddala. UZASADNIENIE Pow
Czytaj więcej»

I C 427/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 2019-02-20

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 427/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 lutego 2019 roku Sąd Rejonowy w Mrągowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Połomski Protokolant: starszy sekretarz sądowy Milena Urbanowicz po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2019 roku w Mrągowie na rozprawie sprawy z powództwa Z. K. przeciwko P4 sp. z o.o. z siedzibą w W. o zapłatę I powództwo oddala, II zasądza od powoda Z. K. na rzecz pozwanego P4 sp. z o.o. z siedzibą w W. kwotę 287 zł
Czytaj więcej»